ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.54 KB 54
โครงการปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.51 KB 140
ฟอร์มสำหรับเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 114
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 89
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 78
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 803.5 KB 89
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 805.5 KB 77
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ CIPP model Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 302
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ balance score Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 352
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 120
คะแนนสอบส่วนกลาง สพฐ มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 63
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (นารี) Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 104
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 125
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.54 KB 134
ปพ.5 ม3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.94 KB 131
ปพ.5 ม3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.24 KB 80
ปพ.5 ม2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.77 KB 95
ปพ.5 ม2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.54 KB 97
ปพ.5 ม1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.43 KB 98
ปพ.5 ม1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561 KB 177
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 109
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 Word Document ขนาดไฟล์ 53.17 KB 134
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 97
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 116
ปกนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 68
บันทึกข้อความจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 3080
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.71 KB 73
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 60
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.57 KB 63
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.68 KB 57
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.38 KB 68
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.57 KB 88
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 41.28 KB 101
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2558 ครั้งที่ 2 85
รายชื่อมัธยมกรอก ป.พ.5_2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 182
ปพ.5 ประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 830.99 KB 284
รายชื่อนักเรียนประถม ป1-6 ปพ 5 ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.03 KB 207
โครงการพัฒนาหลักสูตร58 108
คะแนนข้อสอบกลาง2557 109
แบบกรอกคุณลักษณะระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2557 126
ผลONET56 78
ผล ONET55 68
แบบกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง 2122
คะแนนอังกฤษสอบกลาง ม 1 ม 2 80
แบบประเมินคุณลักษณะมัธยม57 96
แบบประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม57 98
เพาเวอร์พอยต์ข้อสอบกลาง 98
มาตรฐานผู้เรียน ป.1/2 96
แบบฟอร์มกรอกเกรดเทอม2 151
Pre Onet M3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184 KB 147
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมวิทยาศาสตร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 83
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมสังคมศึกษา 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 77
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมงานอาชีพ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 92
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาไทย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 104
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมสุขพละ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 89
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมทัศนศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 79
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 91
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 117
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมปฐมวัย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 79
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนาฏศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 74
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมดนตรี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 87
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคอมพิวเตอร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 90
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคณิค ุ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 79
คำสั่งปรับพื้นฐานป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 240
คำสั่งปรับพื้นฐานONET Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 997
แบบกรอกคะแนนรายวิชาระดับมัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 507.93 KB 205
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 4765
รายงานการไปอบรม ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 684.5 KB 13324
สรุปNT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 193
สรุปการประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 121
โปรแกรมผลสัมฤทธิ์ 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 161
ผลการสอบ NT ป.3 รายคน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 137
ผลการสอบ NT รายโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1115
ประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 138
สรุปผลการประเมินสมรรถนะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 140
สรปผลการปรเมินคุณลักษณะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 141
ครูผู้ช่วยอบรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.65 MB 137
ด้านหลัง แบบประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ใบเกรด Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 174
คำสั่ง NT ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 1509
pre Onet ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 144
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 180
เอกสารนำส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 331.5 KB 185
ปกหลักสูตรสถานศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 158.9 KB 176
หลักสูตรศิลปะเพิ่มกลองยาว Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 2628
สรุป การประเมินsar54 Word Document ขนาดไฟล์ 846 KB 200
สรุปหน้างบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 1747
แผนปฏิบัติการ 55-56 Word Document ขนาดไฟล์ 933 KB 1612
แผนปฏิบัติการ 54-55 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 899
ส่วนที่ ๑ สถานศึกษาในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 327 KB 1889
ผลการพัฒนาตาม SAR ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 200
ตารางการอบรม ครู 2555-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 2705
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 176
คำสั่งแผนปฏิบัติการประจำปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 194
sar55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1955
sar54 Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 1867
โครงการบ้านบ่อวิน 55 ใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 232.33 KB 816
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 219
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 263 KB 837
นำส่งโครงการเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 231
แบบฟอร์มการย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 2532
ความคิดเห็นครูประจำชั้น มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 205
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 250
ตารางเรียนมัธยมเทอม2_2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 274
ใบแจ้งผลการเรียนระดับมัธยมเทอม1_56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 641
คู่มือและแบบประเมินจุดเน้นผู้เรียน 56 158
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 788.54 KB 150
แบบประเมินกิจกรรมและโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 212
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 63สุขพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.51 KB 123
บัตรเข้าสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 232
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.35 KB 144
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.57 KB 182
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.35 KB 232
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ปบมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.95 KB 179
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.96 KB 187
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.16 KB 193
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.17 KB 215
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.26 KB 186
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 69.08 KB 1585
หนังสือส่งตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 186
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 20091
ผลการเรียนตามเกรด 55 Word Document ขนาดไฟล์ 90.68 KB 270
onet 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 823.08 KB 165
Nt ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 180
ผลสัมฤทธิ์ประถม55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 273
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับมัธยม) 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 327.57 KB 282
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 1506
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 292
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.11 KB 4207
โครงการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 242
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 413
โครงสร้างหลักสูตร55 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 286
สมุดลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 2795
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 24919
เนื้อเพลงโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 876
182
วิชาการ
วิเคราะห์ข้อสอบไทยโอเเน็ต 7
รายชื่อนักเรียนมัธยม ภาค 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130 KB 35
บันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 52.55 KB 31
ผลโอเน็ต ม.3 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 456.42 KB 33
ผลโอเน็ต ป.6 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 525.47 KB 26
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 52
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 43
แบบฟอร์มสำรวจรายการส่งคืนหนังสือปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.63 KB 37
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 101
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 62
หน้าปกแผนงานอาชีพ60 Word Document ขนาดไฟล์ 232.45 KB 80
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 62
แผนการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ60 77
รายงานโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.57 KB 41
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 101
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปีการศึกาษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.5 KB 96
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.97 KB 133
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.01 KB 125
แบบลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษามัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 52
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 87
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2559 ภาคเรียนที่ 2 แก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100 KB 112
ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 612.3 KB 130
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 866.28 KB 195
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 75
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 67
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 871.7 KB 147
ปพ.5 ม.3/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.79 KB 85
ปพ.5 ม.3/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.06 KB 2235
ปพ.5 ม.2/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.85 KB 107
ปพ.5 ม.2/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.77 KB 92
ปพ.5 ม.1/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.13 KB 97
ปพ.5 ม.1/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.23 KB 143
ขั้นตอนวิธีการกรอกคะแนนสอบกลางภาคผ่านเว็บไซด์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.55 KB 79
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 108
แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.17 KB 86
งานประกันคุณภาพ
แบบมาตรฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ป.1ห้อง1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.23 MB 38
ค่าเป้าหมาย ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.92 KB 80
งานกิจการนักเรียน
แบบขอรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 79
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 66
เกียรติบัตรวาดภาพลายเส้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 33
เกียรติบัตร ขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 56
เกียรติบัตรระดับภาค การแสดงตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 78
เกียรติบัตรระดับภาค ร้องเพลงสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 58
เกียรติบัตร E book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 41
แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 437
แบบลงลายมือชื่อนักเรียนซ้อมการแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 72
บันทึกข้อความซื้ออุปกรณ์ศิลปหัตถกรรม 66 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 100
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.62 KB 60
แบบฟอร์มกำหนดการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 56
แบบสะท้อนความรู้สึกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.88 KB 49
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.64 KB 32
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 34
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 48
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.1 KB 47
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 43
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 39
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 39
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.67 KB 69
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 34
งานแนะแนว
แบบทดสอบวัด EQ เด็กอายุ 6-11 ปี (15 ข้อ) 48
แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อคัดกรอง 4 โรค ตาม สพฐ (สำหรับครูประจำชั้น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 442
แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 43
แบบจิตวิทยาวิเคราะห์บุคลิกภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 36
แบบทดสอบความเป็นเพื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 41
งานบริการให้คำปรึกษา (คู่มือครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.01 KB 48
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 138
แบบสังเกตสุขภาพจิตสำหรับโรงเรียน 4 โรค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 15
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ตามกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.51 KB 27
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 19
คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผ่านเวปแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 24
งานทะเบียนและวัดผล
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.25 KB 25
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.98 KB 14
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.47 KB 24
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.6 KB 18
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.25 KB 18
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.06 KB 22
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.34 KB 33
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.67 KB 18
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.36 KB 22
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.95 KB 23
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.4 KB 11
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.57 KB 17
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.32 KB 17
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.04 KB 15
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.43 KB 22
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.17 KB 21
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.71 KB 12
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.48 KB 19
แบบแจ้งผลการเรียน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 13
แบบแจ้งผลการเรียน ป.5-6 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 18
แบบแจ้งผลการเรียน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 515.5 KB 26
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 26
ปพ.5 ม.3/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 636.59 KB 30
ปพ.5 ม.3/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 637.38 KB 28
ปพ.5 ม.2/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 638.37 KB 33
ปพ.5 ม.2/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.39 KB 30
ปพ.5 ม.2/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.35 KB 33
ปพ.5 ม.1/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 640.22 KB 33
ปพ.5 ม.1/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.71 KB 37
ปพ.5 ม.1/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.42 KB 38
แบบบันทึกคะแนน ม3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.5 KB 37
แบบบันทึกคะแนน ม3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220 KB 29
แบบบันทึกคะแนน ม2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 44
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 33
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229 KB 28
แบบบันทึกคะแนน ม2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.5 KB 34
แบบบันทึกคะแนน ม1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 35
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 41
แบบบันทึกคะแนน ม 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 31
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.4-6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.5 KB 45
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.1-3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 47
แบบกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นป.3ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.53 KB 39
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2560 กลางภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 37
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 75
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 62
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132 KB 111
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.81 KB 94
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 ห้อง ป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.11 KB 55
แบบกรอกคะแนนวัดผลระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 77
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67ปี 60
เกียรติบัตร การทำอาหารมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 20
เกียรติบัตร การทำอาหารประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 23
เกียรติบัตร การทำน้ำพริกมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 30
เกียรติบัตร การนำเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 25
เกียรติบัตร เกมประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 25
เกียรติบัตร การออกแบบสิ่งของ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 25
เกียรติบัตร Text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 21
เกียรติบัตร E-book มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 23
เกียรติบัตร E-book ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 26
เกียรติบัตร 2D animation Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 38
เกียรติบัตร อัจฉริยภาพคณิตมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 20
เกียรติบัตร เอแมท ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 26
เกียรติบัตร โครงงานคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 24
เกียรติบัตร การจัดค่ายพักแรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 27
เกียรติบัตร หนังสือเล่มเล็ก มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 22
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 64
เกียรติบัตรระดับภาค โครงงานวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 25
เกียรติบัตรระดับภาค การขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 44
เกียรติบัตรระดับภาค เด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 33
เกียรติบัตรระดับภาค เล่านิทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 34
เกียรติบัตรระดับภาค ครอสเวิร์ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 31
เกียรติบัตรระดับภาค ตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 35
เกียรติบัตรระดับภาค text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 24
เกียรติบัตรระดับภาค e book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 17
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.72 KB 38
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.32 KB 56
บันทึกข้อความขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 40
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เล่มสรุปกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 491.5 KB 43
งานนโยบายและแผน
วิสัยทัศน์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.23 KB 20
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 28
การแข่งขันวิชาการ ศิลปหัตถกรรม68 ปี 61
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 4
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 4
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวมหนังสือเล่มเล็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 4
เกียรติบัตรระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์วิทย์ มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 5
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 10
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 10
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 13
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 10
เกียรติบัตรกลุ่ม พินิจวรรณคดี 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 10
เกียรติบัตรกลุ่ม ท่องอาขยาน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 17
เกียรติบัตรกลุ่ม คำคม 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 11
เกียรติบัตรกลุ่ม คัดลายมือ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 12
เกียรติบัตรกลุ่ม เขียนเรื่องจากภาพ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 13
เกียรติบัตรกลุ่ม เรียงความ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 10
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขภาพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 13
เกียรติบัตรกลุ่ม เอแม็ทประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 12
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 13
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 12
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 13
เกียรติบัตรกลุ่ม ซูโดกุ ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 11
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 14
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 15
เกียรติบัตรกลุ่ม ครอสเวิร์ด 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 12
เกียรติบัตรกลุ่ม Multiskill 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบีตรกลุ่ม การนำเสนอ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 7
เกียรติบัตรกลุ่ม เกมสร้างสรรค์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 11
เกียรติบัตรกลุ่ม การ์ตูน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 13
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพวิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 10
เกียรติบัตรกลุ่ม สิ่งประดิษฐ์วิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 11
เกียรติบัตรฉีกตัดปะปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 12
เกียรติบัตรปั้นดินน้ำมันปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
ใบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 15
สรปคะแนนระดับกลุ่มศรีราชา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 15
ผลการแข่งขันระดับกลุ่มศรีราชา 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 12
รายการแข่งขันระดับเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.89 KB 19
เกียรติบัตรสุขศึกษาพลศึกษา ระดับกลุ่มศรีราชา 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.67 MB 9