ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.54 KB 112
โครงการปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.51 KB 203
ฟอร์มสำหรับเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 174
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 156
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 130
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 803.5 KB 148
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 805.5 KB 142
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ CIPP model Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 500
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ balance score Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 826
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 180
คะแนนสอบส่วนกลาง สพฐ มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 123
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (นารี) Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 164
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 183
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.54 KB 191
ปพ.5 ม3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.94 KB 197
ปพ.5 ม3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.24 KB 148
ปพ.5 ม2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.77 KB 148
ปพ.5 ม2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.54 KB 147
ปพ.5 ม1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.43 KB 151
ปพ.5 ม1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561 KB 310
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 181
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 Word Document ขนาดไฟล์ 53.17 KB 203
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 152
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 175
ปกนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 126
บันทึกข้อความจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 4221
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.71 KB 140
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 113
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.57 KB 119
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.68 KB 121
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.38 KB 122
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.57 KB 141
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 41.28 KB 154
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2558 ครั้งที่ 2 135
รายชื่อมัธยมกรอก ป.พ.5_2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 241
ปพ.5 ประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 830.99 KB 368
รายชื่อนักเรียนประถม ป1-6 ปพ 5 ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.03 KB 279
โครงการพัฒนาหลักสูตร58 162
คะแนนข้อสอบกลาง2557 164
แบบกรอกคุณลักษณะระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2557 185
ผลONET56 127
ผล ONET55 124
แบบกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง 2179
คะแนนอังกฤษสอบกลาง ม 1 ม 2 128
แบบประเมินคุณลักษณะมัธยม57 150
แบบประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม57 150
เพาเวอร์พอยต์ข้อสอบกลาง 150
มาตรฐานผู้เรียน ป.1/2 169
แบบฟอร์มกรอกเกรดเทอม2 225
Pre Onet M3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184 KB 202
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมวิทยาศาสตร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 218
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมสังคมศึกษา 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 113
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมงานอาชีพ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 133
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาไทย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 150
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมสุขพละ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 125
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมทัศนศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 120
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 135
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 153
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมปฐมวัย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 118
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนาฏศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 113
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมดนตรี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 124
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคอมพิวเตอร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 129
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคณิค ุ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 116
คำสั่งปรับพื้นฐานป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 355
คำสั่งปรับพื้นฐานONET Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1268
แบบกรอกคะแนนรายวิชาระดับมัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 507.93 KB 254
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 5760
รายงานการไปอบรม ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 684.5 KB 14684
สรุปNT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 229
สรุปการประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 159
โปรแกรมผลสัมฤทธิ์ 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 201
ผลการสอบ NT ป.3 รายคน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 204
ผลการสอบ NT รายโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1156
ประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 178
สรุปผลการประเมินสมรรถนะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 175
สรปผลการปรเมินคุณลักษณะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 178
ครูผู้ช่วยอบรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.65 MB 175
ด้านหลัง แบบประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ใบเกรด Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 212
คำสั่ง NT ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 1554
pre Onet ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 183
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 218
เอกสารนำส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 331.5 KB 224
ปกหลักสูตรสถานศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 158.9 KB 220
หลักสูตรศิลปะเพิ่มกลองยาว Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 2767
สรุป การประเมินsar54 Word Document ขนาดไฟล์ 846 KB 238
สรุปหน้างบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 1787
แผนปฏิบัติการ 55-56 Word Document ขนาดไฟล์ 933 KB 1652
แผนปฏิบัติการ 54-55 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 935
ส่วนที่ ๑ สถานศึกษาในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 327 KB 1929
ผลการพัฒนาตาม SAR ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 238
ตารางการอบรม ครู 2555-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 2742
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 224
คำสั่งแผนปฏิบัติการประจำปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 237
sar55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 2042
sar54 Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 1906
โครงการบ้านบ่อวิน 55 ใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 232.33 KB 853
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 257
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 263 KB 878
นำส่งโครงการเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 267
แบบฟอร์มการย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 2868
ความคิดเห็นครูประจำชั้น มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 242
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 318
ตารางเรียนมัธยมเทอม2_2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 312
ใบแจ้งผลการเรียนระดับมัธยมเทอม1_56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 680
คู่มือและแบบประเมินจุดเน้นผู้เรียน 56 198
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 788.54 KB 188
แบบประเมินกิจกรรมและโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 248
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 63สุขพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.51 KB 159
บัตรเข้าสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 274
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.35 KB 182
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.57 KB 221
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.35 KB 267
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ปบมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.95 KB 215
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.96 KB 225
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.16 KB 229
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.17 KB 250
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.26 KB 226
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 69.08 KB 1645
หนังสือส่งตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 225
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 21517
ผลการเรียนตามเกรด 55 Word Document ขนาดไฟล์ 90.68 KB 305
onet 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 823.08 KB 204
Nt ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 215
ผลสัมฤทธิ์ประถม55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 310
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับมัธยม) 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 327.57 KB 320
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 1544
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 342
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.11 KB 4490
โครงการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 280
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 467
โครงสร้างหลักสูตร55 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 327
สมุดลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 3412
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 27139
เนื้อเพลงโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 913
219
วิชาการ
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 9
วิเคราะห์ข้อสอบไทยโอเเน็ต 51
รายชื่อนักเรียนมัธยม ภาค 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130 KB 82
บันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 52.55 KB 72
ผลโอเน็ต ม.3 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 456.42 KB 76
ผลโอเน็ต ป.6 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 525.47 KB 70
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 113
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 83
แบบฟอร์มสำรวจรายการส่งคืนหนังสือปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.63 KB 75
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 141
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 110
หน้าปกแผนงานอาชีพ60 Word Document ขนาดไฟล์ 232.45 KB 145
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 106
แผนการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ60 127
รายงานโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.57 KB 87
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 155
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปีการศึกาษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.5 KB 131
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.97 KB 170
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.01 KB 163
แบบลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษามัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 90
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 126
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2559 ภาคเรียนที่ 2 แก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100 KB 155
ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 612.3 KB 174
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 866.28 KB 246
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 110
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 105
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 871.7 KB 192
ปพ.5 ม.3/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.79 KB 126
ปพ.5 ม.3/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.06 KB 2271
ปพ.5 ม.2/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.85 KB 146
ปพ.5 ม.2/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.77 KB 130
ปพ.5 ม.1/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.13 KB 134
ปพ.5 ม.1/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.23 KB 190
ขั้นตอนวิธีการกรอกคะแนนสอบกลางภาคผ่านเว็บไซด์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.55 KB 120
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 148
แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.17 KB 138
งานประกันคุณภาพ
แบบมาตรฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ป.1ห้อง1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.23 MB 75
ค่าเป้าหมาย ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.92 KB 120
งานกิจการนักเรียน
แบบขอรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 117
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 66
เกียรติบัตรวาดภาพลายเส้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 77
เกียรติบัตร ขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 108
เกียรติบัตรระดับภาค การแสดงตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 128
เกียรติบัตรระดับภาค ร้องเพลงสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 99
เกียรติบัตร E book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 80
แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 704
แบบลงลายมือชื่อนักเรียนซ้อมการแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 108
บันทึกข้อความซื้ออุปกรณ์ศิลปหัตถกรรม 66 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 141
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.62 KB 105
แบบฟอร์มกำหนดการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 101
แบบสะท้อนความรู้สึกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.88 KB 87
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.64 KB 72
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 70
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 87
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.1 KB 86
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 81
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 81
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 79
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.67 KB 118
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 70
งานแนะแนว
แบบทดสอบวัด EQ เด็กอายุ 6-11 ปี (15 ข้อ) 91
แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อคัดกรอง 4 โรค ตาม สพฐ (สำหรับครูประจำชั้น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 516
แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 81
แบบจิตวิทยาวิเคราะห์บุคลิกภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 75
แบบทดสอบความเป็นเพื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 82
งานบริการให้คำปรึกษา (คู่มือครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.01 KB 85
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 389
แบบสังเกตสุขภาพจิตสำหรับโรงเรียน 4 โรค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 59
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ตามกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.51 KB 85
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 83
คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผ่านเวปแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 91
งานทะเบียนและวัดผล
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131 KB 22
ฟอร์มเปล่า ปพ5 ระดับมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 618.02 KB 39
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.6) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 20
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.5) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 13
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.4) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 13
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.3) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 13
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.2) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 8
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.1) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 17
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159 KB 28
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 19
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156.5 KB 21
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 26
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.5 KB 17
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 23
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 25
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.5 KB 26
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 24
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.3 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.76 KB 16
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.3 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.24 KB 14
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.3 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.48 KB 17
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.2 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116.54 KB 20
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.2 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.7 KB 17
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.2 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.1 KB 15
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.1 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107.53 KB 13
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.1 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107.77 KB 13
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.1 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 15
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.6 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.47 KB 30
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.6 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 33
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.6 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.95 KB 29
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.5 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.46 KB 44
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.5 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.54 KB 32
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.5 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.56 KB 37
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.4 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.56 KB 38
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.4 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.55 KB 39
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.4 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.63 KB 59
แบบแจ้งผลการเรียน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 62
แบบแจ้งผลการเรียน ป.5-6 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 65
แบบแจ้งผลการเรียน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 515.5 KB 65
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 63
ปพ.5 ม.3/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 636.59 KB 74
ปพ.5 ม.3/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 637.38 KB 75
ปพ.5 ม.2/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 638.37 KB 75
ปพ.5 ม.2/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.39 KB 73
ปพ.5 ม.2/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.35 KB 84
ปพ.5 ม.1/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 640.22 KB 79
ปพ.5 ม.1/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.71 KB 81
ปพ.5 ม.1/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.42 KB 86
แบบบันทึกคะแนน ม3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.5 KB 75
แบบบันทึกคะแนน ม3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220 KB 65
แบบบันทึกคะแนน ม2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 84
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 70
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229 KB 67
แบบบันทึกคะแนน ม2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.5 KB 73
แบบบันทึกคะแนน ม1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 72
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 84
แบบบันทึกคะแนน ม 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 81
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.4-6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.5 KB 96
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.1-3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 105
แบบกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นป.3ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.53 KB 77
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2560 กลางภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 74
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 123
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 100
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132 KB 156
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.81 KB 133
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 ห้อง ป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.11 KB 90
แบบกรอกคะแนนวัดผลระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 112
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67ปี 60
เกียรติบัตร การทำอาหารมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 64
เกียรติบัตร การทำอาหารประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 60
เกียรติบัตร การทำน้ำพริกมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 67
เกียรติบัตร การนำเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
เกียรติบัตร เกมประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
เกียรติบัตร การออกแบบสิ่งของ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 66
เกียรติบัตร Text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
เกียรติบัตร E-book มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 60
เกียรติบัตร E-book ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 65
เกียรติบัตร 2D animation Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 77
เกียรติบัตร อัจฉริยภาพคณิตมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 60
เกียรติบัตร เอแมท ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 62
เกียรติบัตร โครงงานคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
เกียรติบัตร การจัดค่ายพักแรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
เกียรติบัตร หนังสือเล่มเล็ก มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 58
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 125
เกียรติบัตรระดับภาค โครงงานวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 60
เกียรติบัตรระดับภาค การขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 96
เกียรติบัตรระดับภาค เด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 84
เกียรติบัตรระดับภาค เล่านิทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 75
เกียรติบัตรระดับภาค ครอสเวิร์ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 70
เกียรติบัตรระดับภาค ตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 81
เกียรติบัตรระดับภาค text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 61
เกียรติบัตรระดับภาค e book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 54
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.72 KB 78
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.32 KB 111
บันทึกข้อความขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 82
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เล่มสรุปกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 491.5 KB 122
งานนโยบายและแผน
วิสัยทัศน์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.23 KB 56
งานบริหารงานบุคคล
ครูดีไม่มีอบายมุข RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 45
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 65
การแข่งขันวิชาการ ศิลปหัตถกรรม68 ปี 61
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 48
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 35
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวมหนังสือเล่มเล็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 42
เกียรติบัตรระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์วิทย์ มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 37
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 39
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 40
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 50
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 47
เกียรติบัตรกลุ่ม พินิจวรรณคดี 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 52
เกียรติบัตรกลุ่ม ท่องอาขยาน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 71
เกียรติบัตรกลุ่ม คำคม 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 49
เกียรติบัตรกลุ่ม คัดลายมือ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 51
เกียรติบัตรกลุ่ม เขียนเรื่องจากภาพ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 50
เกียรติบัตรกลุ่ม เรียงความ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขภาพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 49
เกียรติบัตรกลุ่ม เอแม็ทประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 46
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 45
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 42
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 50
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 53
เกียรติบัตรกลุ่ม ซูโดกุ ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 51
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 53
เกียรติบัตรกลุ่ม ครอสเวิร์ด 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 55
เกียรติบัตรกลุ่ม Multiskill 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 43
เกียรติบีตรกลุ่ม การนำเสนอ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 44
เกียรติบัตรกลุ่ม เกมสร้างสรรค์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 51
เกียรติบัตรกลุ่ม การ์ตูน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 52
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพวิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 46
เกียรติบัตรกลุ่ม สิ่งประดิษฐ์วิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48
เกียรติบัตรฉีกตัดปะปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 49
เกียรติบัตรปั้นดินน้ำมันปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 43
ใบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 55
สรปคะแนนระดับกลุ่มศรีราชา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 62
ผลการแข่งขันระดับกลุ่มศรีราชา 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 60
รายการแข่งขันระดับเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.89 KB 69
เกียรติบัตรสุขศึกษาพลศึกษา ระดับกลุ่มศรีราชา 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.67 MB 46
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 69 ปี กศ.62
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.53 KB 4
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 เรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 3
การขับร้องเพลงไทย ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 3
ร้องเพลง เรียรวม ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 4
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 5