ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.54 KB 107
โครงการปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.51 KB 196
ฟอร์มสำหรับเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 170
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 143
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 126
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 803.5 KB 142
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 805.5 KB 131
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ CIPP model Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 429
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ balance score Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 630
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 172
คะแนนสอบส่วนกลาง สพฐ มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 117
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (นารี) Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 160
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 178
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.54 KB 183
ปพ.5 ม3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.94 KB 188
ปพ.5 ม3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.24 KB 142
ปพ.5 ม2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.77 KB 142
ปพ.5 ม2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.54 KB 140
ปพ.5 ม1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.43 KB 145
ปพ.5 ม1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561 KB 284
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 173
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 Word Document ขนาดไฟล์ 53.17 KB 194
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 147
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 170
ปกนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 120
บันทึกข้อความจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 3706
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.71 KB 133
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 105
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.57 KB 110
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.68 KB 114
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.38 KB 115
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.57 KB 136
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 41.28 KB 148
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2558 ครั้งที่ 2 129
รายชื่อมัธยมกรอก ป.พ.5_2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 235
ปพ.5 ประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 830.99 KB 354
รายชื่อนักเรียนประถม ป1-6 ปพ 5 ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.03 KB 256
โครงการพัฒนาหลักสูตร58 157
คะแนนข้อสอบกลาง2557 154
แบบกรอกคุณลักษณะระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2557 177
ผลONET56 123
ผล ONET55 117
แบบกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง 2172
คะแนนอังกฤษสอบกลาง ม 1 ม 2 121
แบบประเมินคุณลักษณะมัธยม57 144
แบบประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม57 144
เพาเวอร์พอยต์ข้อสอบกลาง 144
มาตรฐานผู้เรียน ป.1/2 159
แบบฟอร์มกรอกเกรดเทอม2 216
Pre Onet M3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184 KB 195
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมวิทยาศาสตร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 214
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมสังคมศึกษา 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 111
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมงานอาชีพ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 129
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาไทย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 148
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมสุขพละ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 121
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมทัศนศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 116
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 131
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 150
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมปฐมวัย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 116
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนาฏศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 109
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมดนตรี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 120
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคอมพิวเตอร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 125
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคณิค ุ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 113
คำสั่งปรับพื้นฐานป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 343
คำสั่งปรับพื้นฐานONET Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1211
แบบกรอกคะแนนรายวิชาระดับมัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 507.93 KB 248
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 5319
รายงานการไปอบรม ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 684.5 KB 14244
สรุปNT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 228
สรุปการประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 155
โปรแกรมผลสัมฤทธิ์ 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 197
ผลการสอบ NT ป.3 รายคน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 192
ผลการสอบ NT รายโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1153
ประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 173
สรุปผลการประเมินสมรรถนะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 171
สรปผลการปรเมินคุณลักษณะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 175
ครูผู้ช่วยอบรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.65 MB 172
ด้านหลัง แบบประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ใบเกรด Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 210
คำสั่ง NT ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 1547
pre Onet ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 180
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 215
เอกสารนำส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 331.5 KB 219
ปกหลักสูตรสถานศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 158.9 KB 212
หลักสูตรศิลปะเพิ่มกลองยาว Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 2729
สรุป การประเมินsar54 Word Document ขนาดไฟล์ 846 KB 234
สรุปหน้างบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 1785
แผนปฏิบัติการ 55-56 Word Document ขนาดไฟล์ 933 KB 1647
แผนปฏิบัติการ 54-55 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 932
ส่วนที่ ๑ สถานศึกษาในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 327 KB 1923
ผลการพัฒนาตาม SAR ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 235
ตารางการอบรม ครู 2555-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 2738
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 216
คำสั่งแผนปฏิบัติการประจำปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 229
sar55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 2027
sar54 Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 1904
โครงการบ้านบ่อวิน 55 ใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 232.33 KB 850
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 255
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 263 KB 874
นำส่งโครงการเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 265
แบบฟอร์มการย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 2780
ความคิดเห็นครูประจำชั้น มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 239
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 311
ตารางเรียนมัธยมเทอม2_2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 309
ใบแจ้งผลการเรียนระดับมัธยมเทอม1_56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 675
คู่มือและแบบประเมินจุดเน้นผู้เรียน 56 196
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 788.54 KB 186
แบบประเมินกิจกรรมและโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 245
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 63สุขพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.51 KB 156
บัตรเข้าสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 270
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.35 KB 179
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.57 KB 217
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.35 KB 264
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ปบมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.95 KB 213
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.96 KB 222
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.16 KB 226
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.17 KB 248
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.26 KB 222
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 69.08 KB 1637
หนังสือส่งตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 219
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 21151
ผลการเรียนตามเกรด 55 Word Document ขนาดไฟล์ 90.68 KB 304
onet 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 823.08 KB 198
Nt ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 212
ผลสัมฤทธิ์ประถม55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 306
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับมัธยม) 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 327.57 KB 316
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 1542
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 333
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.11 KB 4426
โครงการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 277
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 459
โครงสร้างหลักสูตร55 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 322
สมุดลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 2957
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 26329
เนื้อเพลงโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 911
216
วิชาการ
วิเคราะห์ข้อสอบไทยโอเเน็ต 45
รายชื่อนักเรียนมัธยม ภาค 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130 KB 75
บันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 52.55 KB 69
ผลโอเน็ต ม.3 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 456.42 KB 69
ผลโอเน็ต ป.6 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 525.47 KB 66
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 108
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 80
แบบฟอร์มสำรวจรายการส่งคืนหนังสือปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.63 KB 72
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 137
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 99
หน้าปกแผนงานอาชีพ60 Word Document ขนาดไฟล์ 232.45 KB 139
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 103
แผนการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ60 123
รายงานโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.57 KB 80
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 145
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปีการศึกาษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.5 KB 129
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.97 KB 167
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.01 KB 159
แบบลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษามัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 86
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 122
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2559 ภาคเรียนที่ 2 แก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100 KB 151
ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 612.3 KB 170
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 866.28 KB 244
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 108
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 102
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 871.7 KB 189
ปพ.5 ม.3/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.79 KB 122
ปพ.5 ม.3/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.06 KB 2269
ปพ.5 ม.2/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.85 KB 144
ปพ.5 ม.2/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.77 KB 125
ปพ.5 ม.1/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.13 KB 131
ปพ.5 ม.1/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.23 KB 186
ขั้นตอนวิธีการกรอกคะแนนสอบกลางภาคผ่านเว็บไซด์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.55 KB 117
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 145
แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.17 KB 134
งานประกันคุณภาพ
แบบมาตรฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ป.1ห้อง1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.23 MB 73
ค่าเป้าหมาย ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.92 KB 116
งานกิจการนักเรียน
แบบขอรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 114
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 66
เกียรติบัตรวาดภาพลายเส้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 66
เกียรติบัตร ขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 96
เกียรติบัตรระดับภาค การแสดงตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 120
เกียรติบัตรระดับภาค ร้องเพลงสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 94
เกียรติบัตร E book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 76
แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 611
แบบลงลายมือชื่อนักเรียนซ้อมการแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 106
บันทึกข้อความซื้ออุปกรณ์ศิลปหัตถกรรม 66 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 139
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.62 KB 102
แบบฟอร์มกำหนดการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 98
แบบสะท้อนความรู้สึกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.88 KB 84
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.64 KB 69
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 68
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 85
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.1 KB 83
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 79
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 75
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 75
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.67 KB 113
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 67
งานแนะแนว
แบบทดสอบวัด EQ เด็กอายุ 6-11 ปี (15 ข้อ) 87
แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อคัดกรอง 4 โรค ตาม สพฐ (สำหรับครูประจำชั้น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 504
แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 78
แบบจิตวิทยาวิเคราะห์บุคลิกภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 72
แบบทดสอบความเป็นเพื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 79
งานบริการให้คำปรึกษา (คู่มือครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.01 KB 82
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 332
แบบสังเกตสุขภาพจิตสำหรับโรงเรียน 4 โรค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 54
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ตามกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.51 KB 79
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 76
คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผ่านเวปแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 87
งานทะเบียนและวัดผล
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.6) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 7
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.5) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 9
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.4) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 8
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.3) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 6
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.2) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 3
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.1) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 8
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159 KB 17
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 12
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156.5 KB 13
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 15
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.5 KB 12
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 10
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 18
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.5 KB 17
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 17
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.3 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.76 KB 13
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.3 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.24 KB 11
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.3 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.48 KB 13
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.2 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116.54 KB 18
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.2 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.7 KB 14
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.2 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.1 KB 13
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.1 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107.53 KB 11
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.1 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107.77 KB 11
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.1 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 12
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.6 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.47 KB 25
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.6 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 26
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.6 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.95 KB 24
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.5 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.46 KB 35
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.5 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.54 KB 25
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.5 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.56 KB 32
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.4 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.56 KB 31
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.4 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.55 KB 32
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 ป.4 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.63 KB 46
แบบแจ้งผลการเรียน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 55
แบบแจ้งผลการเรียน ป.5-6 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 60
แบบแจ้งผลการเรียน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 515.5 KB 63
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 59
ปพ.5 ม.3/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 636.59 KB 71
ปพ.5 ม.3/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 637.38 KB 72
ปพ.5 ม.2/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 638.37 KB 73
ปพ.5 ม.2/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.39 KB 69
ปพ.5 ม.2/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.35 KB 79
ปพ.5 ม.1/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 640.22 KB 74
ปพ.5 ม.1/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.71 KB 75
ปพ.5 ม.1/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.42 KB 81
แบบบันทึกคะแนน ม3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.5 KB 71
แบบบันทึกคะแนน ม3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220 KB 62
แบบบันทึกคะแนน ม2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 81
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 67
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229 KB 63
แบบบันทึกคะแนน ม2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.5 KB 68
แบบบันทึกคะแนน ม1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 63
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 80
แบบบันทึกคะแนน ม 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 76
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.4-6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.5 KB 91
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.1-3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 101
แบบกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นป.3ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.53 KB 76
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2560 กลางภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 72
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 117
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 95
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132 KB 150
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.81 KB 131
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 ห้อง ป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.11 KB 87
แบบกรอกคะแนนวัดผลระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 110
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67ปี 60
เกียรติบัตร การทำอาหารมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
เกียรติบัตร การทำอาหารประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 57
เกียรติบัตร การทำน้ำพริกมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 66
เกียรติบัตร การนำเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 58
เกียรติบัตร เกมประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 58
เกียรติบัตร การออกแบบสิ่งของ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
เกียรติบัตร Text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 57
เกียรติบัตร E-book มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 57
เกียรติบัตร E-book ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
เกียรติบัตร 2D animation Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 72
เกียรติบัตร อัจฉริยภาพคณิตมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 57
เกียรติบัตร เอแมท ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 59
เกียรติบัตร โครงงานคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 59
เกียรติบัตร การจัดค่ายพักแรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 59
เกียรติบัตร หนังสือเล่มเล็ก มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 55
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 116
เกียรติบัตรระดับภาค โครงงานวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 57
เกียรติบัตรระดับภาค การขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 85
เกียรติบัตรระดับภาค เด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 75
เกียรติบัตรระดับภาค เล่านิทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 70
เกียรติบัตรระดับภาค ครอสเวิร์ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 67
เกียรติบัตรระดับภาค ตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 78
เกียรติบัตรระดับภาค text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 58
เกียรติบัตรระดับภาค e book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 49
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.72 KB 72
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.32 KB 103
บันทึกข้อความขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 78
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เล่มสรุปกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 491.5 KB 118
งานนโยบายและแผน
วิสัยทัศน์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.23 KB 54
งานบริหารงานบุคคล
ครูดีไม่มีอบายมุข RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 42
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 62
การแข่งขันวิชาการ ศิลปหัตถกรรม68 ปี 61
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 38
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 32
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวมหนังสือเล่มเล็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 39
เกียรติบัตรระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์วิทย์ มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 35
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 38
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 37
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 49
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 44
เกียรติบัตรกลุ่ม พินิจวรรณคดี 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 47
เกียรติบัตรกลุ่ม ท่องอาขยาน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 65
เกียรติบัตรกลุ่ม คำคม 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 45
เกียรติบัตรกลุ่ม คัดลายมือ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 47
เกียรติบัตรกลุ่ม เขียนเรื่องจากภาพ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 47
เกียรติบัตรกลุ่ม เรียงความ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 46
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขภาพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 46
เกียรติบัตรกลุ่ม เอแม็ทประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 43
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 42
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 41
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 47
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48
เกียรติบัตรกลุ่ม ซูโดกุ ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 46
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 47
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 51
เกียรติบัตรกลุ่ม ครอสเวิร์ด 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 50
เกียรติบัตรกลุ่ม Multiskill 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 38
เกียรติบีตรกลุ่ม การนำเสนอ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 42
เกียรติบัตรกลุ่ม เกมสร้างสรรค์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 46
เกียรติบัตรกลุ่ม การ์ตูน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพวิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 43
เกียรติบัตรกลุ่ม สิ่งประดิษฐ์วิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 44
เกียรติบัตรฉีกตัดปะปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 46
เกียรติบัตรปั้นดินน้ำมันปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 41
ใบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 52
สรปคะแนนระดับกลุ่มศรีราชา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 58
ผลการแข่งขันระดับกลุ่มศรีราชา 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 54
รายการแข่งขันระดับเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.89 KB 61
เกียรติบัตรสุขศึกษาพลศึกษา ระดับกลุ่มศรีราชา 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.67 MB 44