ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.54 KB 46
โครงการปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.51 KB 135
ฟอร์มสำหรับเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 103
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 80
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 73
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 803.5 KB 80
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 805.5 KB 71
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ CIPP model Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 265
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ balance score Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 193
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 113
คะแนนสอบส่วนกลาง สพฐ มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 60
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (นารี) Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 95
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 115
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.54 KB 127
ปพ.5 ม3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.94 KB 125
ปพ.5 ม3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.24 KB 75
ปพ.5 ม2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.77 KB 88
ปพ.5 ม2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.54 KB 92
ปพ.5 ม1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.43 KB 94
ปพ.5 ม1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561 KB 167
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 104
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 Word Document ขนาดไฟล์ 53.17 KB 125
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 92
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 111
ปกนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 64
บันทึกข้อความจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 2900
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.71 KB 70
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 56
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.57 KB 57
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.68 KB 51
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.38 KB 64
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.57 KB 83
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 41.28 KB 97
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2558 ครั้งที่ 2 80
รายชื่อมัธยมกรอก ป.พ.5_2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 176
ปพ.5 ประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 830.99 KB 268
รายชื่อนักเรียนประถม ป1-6 ปพ 5 ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.03 KB 199
โครงการพัฒนาหลักสูตร58 102
คะแนนข้อสอบกลาง2557 105
แบบกรอกคุณลักษณะระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2557 122
ผลONET56 73
ผล ONET55 65
แบบกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง 2117
คะแนนอังกฤษสอบกลาง ม 1 ม 2 76
แบบประเมินคุณลักษณะมัธยม57 92
แบบประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม57 93
เพาเวอร์พอยต์ข้อสอบกลาง 94
มาตรฐานผู้เรียน ป.1/2 91
แบบฟอร์มกรอกเกรดเทอม2 142
Pre Onet M3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184 KB 144
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมวิทยาศาสตร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 77
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมสังคมศึกษา 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 75
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมงานอาชีพ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 90
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาไทย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 99
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมสุขพละ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 87
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมทัศนศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 77
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 89
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 114
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมปฐมวัย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 76
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนาฏศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 71
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมดนตรี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 85
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคอมพิวเตอร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 84
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคณิค ุ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 77
คำสั่งปรับพื้นฐานป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 230
คำสั่งปรับพื้นฐานONET Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 942
แบบกรอกคะแนนรายวิชาระดับมัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 507.93 KB 201
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 4717
รายงานการไปอบรม ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 684.5 KB 12938
สรุปNT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 191
สรุปการประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 119
โปรแกรมผลสัมฤทธิ์ 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 156
ผลการสอบ NT ป.3 รายคน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 132
ผลการสอบ NT รายโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1112
ประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 135
สรุปผลการประเมินสมรรถนะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 136
สรปผลการปรเมินคุณลักษณะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 139
ครูผู้ช่วยอบรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.65 MB 134
ด้านหลัง แบบประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ใบเกรด Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 171
คำสั่ง NT ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 1506
pre Onet ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 142
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 177
เอกสารนำส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 331.5 KB 183
ปกหลักสูตรสถานศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 158.9 KB 172
หลักสูตรศิลปะเพิ่มกลองยาว Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 2603
สรุป การประเมินsar54 Word Document ขนาดไฟล์ 846 KB 198
สรุปหน้างบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 1744
แผนปฏิบัติการ 55-56 Word Document ขนาดไฟล์ 933 KB 1610
แผนปฏิบัติการ 54-55 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 897
ส่วนที่ ๑ สถานศึกษาในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 327 KB 1887
ผลการพัฒนาตาม SAR ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 198
ตารางการอบรม ครู 2555-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 2702
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 174
คำสั่งแผนปฏิบัติการประจำปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 191
sar55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1949
sar54 Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 1864
โครงการบ้านบ่อวิน 55 ใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 232.33 KB 813
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 216
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 263 KB 833
นำส่งโครงการเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 227
แบบฟอร์มการย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 2503
ความคิดเห็นครูประจำชั้น มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 203
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 244
ตารางเรียนมัธยมเทอม2_2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 270
ใบแจ้งผลการเรียนระดับมัธยมเทอม1_56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 635
คู่มือและแบบประเมินจุดเน้นผู้เรียน 56 155
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 788.54 KB 148
แบบประเมินกิจกรรมและโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 210
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 63สุขพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.51 KB 121
บัตรเข้าสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 226
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.35 KB 142
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.57 KB 179
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.35 KB 229
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ปบมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.95 KB 177
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.96 KB 185
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.16 KB 191
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.17 KB 212
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.26 KB 184
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 69.08 KB 1580
หนังสือส่งตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 184
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 19084
ผลการเรียนตามเกรด 55 Word Document ขนาดไฟล์ 90.68 KB 268
onet 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 823.08 KB 162
Nt ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 178
ผลสัมฤทธิ์ประถม55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 271
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับมัธยม) 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 327.57 KB 280
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 1503
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 287
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.11 KB 4154
โครงการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 240
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 410
โครงสร้างหลักสูตร55 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 284
สมุดลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 2735
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 24436
เนื้อเพลงโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 873
179
วิชาการ
วิเคราะห์ข้อสอบไทยโอเเน็ต 5
รายชื่อนักเรียนมัธยม ภาค 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130 KB 28
บันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 52.55 KB 28
ผลโอเน็ต ม.3 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 456.42 KB 29
ผลโอเน็ต ป.6 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 525.47 KB 23
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 43
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 38
แบบฟอร์มสำรวจรายการส่งคืนหนังสือปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.63 KB 34
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 99
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 57
หน้าปกแผนงานอาชีพ60 Word Document ขนาดไฟล์ 232.45 KB 72
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 59
แผนการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ60 73
รายงานโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.57 KB 39
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 97
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปีการศึกาษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.5 KB 91
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.97 KB 131
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.01 KB 122
แบบลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษามัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 49
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 84
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2559 ภาคเรียนที่ 2 แก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100 KB 106
ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 612.3 KB 125
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 866.28 KB 182
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 71
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 65
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 871.7 KB 139
ปพ.5 ม.3/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.79 KB 83
ปพ.5 ม.3/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.06 KB 2233
ปพ.5 ม.2/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.85 KB 105
ปพ.5 ม.2/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.77 KB 89
ปพ.5 ม.1/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.13 KB 93
ปพ.5 ม.1/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.23 KB 137
ขั้นตอนวิธีการกรอกคะแนนสอบกลางภาคผ่านเว็บไซด์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.55 KB 77
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 106
แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.17 KB 81
งานประกันคุณภาพ
แบบมาตรฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ป.1ห้อง1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.23 MB 32
ค่าเป้าหมาย ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.92 KB 76
งานกิจการนักเรียน
แบบขอรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 77
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 66
เกียรติบัตรวาดภาพลายเส้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 31
เกียรติบัตร ขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 52
เกียรติบัตรระดับภาค การแสดงตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 73
เกียรติบัตรระดับภาค ร้องเพลงสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 54
เกียรติบัตร E book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 39
แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 417
แบบลงลายมือชื่อนักเรียนซ้อมการแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 70
บันทึกข้อความซื้ออุปกรณ์ศิลปหัตถกรรม 66 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 97
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.62 KB 56
แบบฟอร์มกำหนดการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 53
แบบสะท้อนความรู้สึกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.88 KB 47
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.64 KB 29
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 32
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 46
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.1 KB 44
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 39
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 36
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 35
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.67 KB 64
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 32
งานแนะแนว
แบบทดสอบวัด EQ เด็กอายุ 6-11 ปี (15 ข้อ) 44
แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อคัดกรอง 4 โรค ตาม สพฐ (สำหรับครูประจำชั้น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 436
แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 41
แบบจิตวิทยาวิเคราะห์บุคลิกภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 34
แบบทดสอบความเป็นเพื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 38
งานบริการให้คำปรึกษา (คู่มือครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.01 KB 46
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 110
แบบสังเกตสุขภาพจิตสำหรับโรงเรียน 4 โรค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 12
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ตามกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.51 KB 21
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 15
คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผ่านเวปแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 21
งานทะเบียนและวัดผล
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.25 KB 17
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.98 KB 11
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.47 KB 15
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.6 KB 13
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.25 KB 15
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.06 KB 17
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.34 KB 29
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.67 KB 16
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.36 KB 13
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.95 KB 18
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.4 KB 8
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.57 KB 12
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.32 KB 14
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.04 KB 11
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.43 KB 16
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.17 KB 16
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.71 KB 8
คะแนนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป.1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.48 KB 17
แบบแจ้งผลการเรียน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 9
แบบแจ้งผลการเรียน ป.5-6 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 12
แบบแจ้งผลการเรียน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 515.5 KB 18
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 23
ปพ.5 ม.3/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 636.59 KB 27
ปพ.5 ม.3/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 637.38 KB 26
ปพ.5 ม.2/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 638.37 KB 28
ปพ.5 ม.2/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.39 KB 25
ปพ.5 ม.2/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.35 KB 29
ปพ.5 ม.1/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 640.22 KB 30
ปพ.5 ม.1/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.71 KB 30
ปพ.5 ม.1/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.42 KB 35
แบบบันทึกคะแนน ม3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.5 KB 30
แบบบันทึกคะแนน ม3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220 KB 24
แบบบันทึกคะแนน ม2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 31
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 27
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229 KB 19
แบบบันทึกคะแนน ม2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.5 KB 26
แบบบันทึกคะแนน ม1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 27
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 36
แบบบันทึกคะแนน ม 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 27
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.4-6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.5 KB 34
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.5-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.64 KB 26
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.ุ6-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.33 KB 33
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.6-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.29 KB 29
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.6-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.24 KB 29
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.5-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.36 KB 38
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.5-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.45 KB 36
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.4-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.54 KB 30
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.4-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.41 KB 29
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.4-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.7 KB 27
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.3-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.52 KB 27
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.3-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.6 KB 27
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.3-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.07 KB 21
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.2-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.54 KB 30
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.2-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.5 KB 24
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.2-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.74 KB 17
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.65 KB 21
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.1-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.78 KB 23
แบบกรอกคะแนน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี2561 ป.1-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.62 KB 15
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.1-3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 41
แบบกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นป.3ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.53 KB 34
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2560 กลางภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 35
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 69
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 60
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132 KB 105
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.81 KB 86
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 ห้อง ป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.11 KB 52
แบบกรอกคะแนนวัดผลระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 69
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67ปี 60
เกียรติบัตร การทำอาหารมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 18
เกียรติบัตร การทำอาหารประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 21
เกียรติบัตร การทำน้ำพริกมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 28
เกียรติบัตร การนำเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 23
เกียรติบัตร เกมประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 23
เกียรติบัตร การออกแบบสิ่งของ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 23
เกียรติบัตร Text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 18
เกียรติบัตร E-book มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 21
เกียรติบัตร E-book ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 24
เกียรติบัตร 2D animation Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 36
เกียรติบัตร อัจฉริยภาพคณิตมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 17
เกียรติบัตร เอแมท ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 24
เกียรติบัตร โครงงานคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 21
เกียรติบัตร การจัดค่ายพักแรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 25
เกียรติบัตร หนังสือเล่มเล็ก มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 20
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 60
เกียรติบัตรระดับภาค โครงงานวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 23
เกียรติบัตรระดับภาค การขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 40
เกียรติบัตรระดับภาค เด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 28
เกียรติบัตรระดับภาค เล่านิทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 30
เกียรติบัตรระดับภาค ครอสเวิร์ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 28
เกียรติบัตรระดับภาค ตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 30
เกียรติบัตรระดับภาค text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 21
เกียรติบัตรระดับภาค e book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 15
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.72 KB 36
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.32 KB 52
บันทึกข้อความขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 38
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เล่มสรุปกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 491.5 KB 39
งานนโยบายและแผน
วิสัยทัศน์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.23 KB 17
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 18
การแข่งขันวิชาการ ศิลปหัตถกรรม68 ปี 61
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 1
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 1
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวมหนังสือเล่มเล็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 1
เกียรติบัตรระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์วิทย์ มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 2
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 9
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 6
เกียรติบัตรกลุ่ม พินิจวรรณคดี 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 5
เกียรติบัตรกลุ่ม ท่องอาขยาน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 12
เกียรติบัตรกลุ่ม คำคม 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 6
เกียรติบัตรกลุ่ม คัดลายมือ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 7
เกียรติบัตรกลุ่ม เขียนเรื่องจากภาพ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 9
เกียรติบัตรกลุ่ม เรียงความ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 7
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขภาพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 9
เกียรติบัตรกลุ่ม เอแม็ทประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 6
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 11
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 7
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 11
เกียรติบัตรกลุ่ม ซูโดกุ ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 7
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 10
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 12
เกียรติบัตรกลุ่ม ครอสเวิร์ด 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบัตรกลุ่ม Multiskill 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 5
เกียรติบีตรกลุ่ม การนำเสนอ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 3
เกียรติบัตรกลุ่ม เกมสร้างสรรค์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบัตรกลุ่ม การ์ตูน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 7
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพวิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 6
เกียรติบัตรกลุ่ม สิ่งประดิษฐ์วิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบัตรฉีกตัดปะปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 8
เกียรติบัตรปั้นดินน้ำมันปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 4
ใบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 11
สรปคะแนนระดับกลุ่มศรีราชา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 12
ผลการแข่งขันระดับกลุ่มศรีราชา 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 10
รายการแข่งขันระดับเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.89 KB 15
เกียรติบัตรสุขศึกษาพลศึกษา ระดับกลุ่มศรีราชา 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.67 MB 7