ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.54 KB 133
โครงการปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.51 KB 246
ฟอร์มสำหรับเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 194
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 186
ผลการเรียน ม.2 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782 KB 180
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 803.5 KB 173
ผลการเรียน ม.1 ห้อง 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 805.5 KB 158
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ CIPP model Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 545
แบบฟอร์มการเขียนประเมินโครงการ balance score Word Document ขนาดไฟล์ 205.5 KB 896
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 202
คะแนนสอบส่วนกลาง สพฐ มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 141
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (นารี) Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 189
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 204
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.54 KB 219
ปพ.5 ม3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.94 KB 230
ปพ.5 ม3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561.24 KB 166
ปพ.5 ม2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.77 KB 167
ปพ.5 ม2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.54 KB 167
ปพ.5 ม1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 560.43 KB 172
ปพ.5 ม1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 561 KB 336
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 198
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 Word Document ขนาดไฟล์ 53.17 KB 232
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 171
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 194
ปกนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 560.5 KB 149
บันทึกข้อความจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 4911
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.71 KB 168
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 142
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.57 KB 142
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.68 KB 151
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.38 KB 139
สรุปอ่านเขียนครั้งที่ 3 ป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.57 KB 163
หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 41.28 KB 174
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2558 ครั้งที่ 2 154
รายชื่อมัธยมกรอก ป.พ.5_2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 263
ปพ.5 ประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 830.99 KB 423
รายชื่อนักเรียนประถม ป1-6 ปพ 5 ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.03 KB 309
โครงการพัฒนาหลักสูตร58 187
คะแนนข้อสอบกลาง2557 183
แบบกรอกคุณลักษณะระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2557 203
ผลONET56 144
ผล ONET55 147
แบบกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง 2202
คะแนนอังกฤษสอบกลาง ม 1 ม 2 144
แบบประเมินคุณลักษณะมัธยม57 171
แบบประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม57 172
เพาเวอร์พอยต์ข้อสอบกลาง 170
มาตรฐานผู้เรียน ป.1/2 200
แบบฟอร์มกรอกเกรดเทอม2 249
Pre Onet M3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184 KB 216
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมวิทยาศาสตร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 242
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรมสังคมศึกษา 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 125
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมงานอาชีพ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 144
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาไทย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 160
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมสุขพละ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 135
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมทัศนศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 129
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 146
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 163
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมปฐมวัย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 129
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนาฏศิลป์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 123
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมดนตรี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 133
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคอมพิวเตอร์ 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 141
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมคณิค ุ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 130
คำสั่งปรับพื้นฐานป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 369
คำสั่งปรับพื้นฐานONET Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1289
แบบกรอกคะแนนรายวิชาระดับมัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 507.93 KB 267
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 5898
รายงานการไปอบรม ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 684.5 KB 15267
สรุปNT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 238
สรุปการประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 170
โปรแกรมผลสัมฤทธิ์ 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 214
ผลการสอบ NT ป.3 รายคน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 220
ผลการสอบ NT รายโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 1165
ประเมินคิดวิเคราะห์มัธยม56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 188
สรุปผลการประเมินสมรรถนะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 184
สรปผลการปรเมินคุณลักษณะมัธยม 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 188
ครูผู้ช่วยอบรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.65 MB 186
ด้านหลัง แบบประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ใบเกรด Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 221
คำสั่ง NT ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 1570
pre Onet ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 192
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 232
เอกสารนำส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 331.5 KB 238
ปกหลักสูตรสถานศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 158.9 KB 237
หลักสูตรศิลปะเพิ่มกลองยาว Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 2791
สรุป การประเมินsar54 Word Document ขนาดไฟล์ 846 KB 248
สรุปหน้างบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 1797
แผนปฏิบัติการ 55-56 Word Document ขนาดไฟล์ 933 KB 1662
แผนปฏิบัติการ 54-55 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 944
ส่วนที่ ๑ สถานศึกษาในภาพรวม Word Document ขนาดไฟล์ 327 KB 1973
ผลการพัฒนาตาม SAR ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 247
ตารางการอบรม ครู 2555-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 2755
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 239
คำสั่งแผนปฏิบัติการประจำปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 250
sar55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 2060
sar54 Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 1916
โครงการบ้านบ่อวิน 55 ใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 232.33 KB 869
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 269
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 263 KB 891
นำส่งโครงการเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 278
แบบฟอร์มการย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 2917
ความคิดเห็นครูประจำชั้น มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 252
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 338
ตารางเรียนมัธยมเทอม2_2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.5 KB 325
ใบแจ้งผลการเรียนระดับมัธยมเทอม1_56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 696
คู่มือและแบบประเมินจุดเน้นผู้เรียน 56 207
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 788.54 KB 197
แบบประเมินกิจกรรมและโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 258
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 63สุขพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.51 KB 168
บัตรเข้าสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 284
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.35 KB 192
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.57 KB 231
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.35 KB 276
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ปบมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.95 KB 225
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.96 KB 235
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.16 KB 240
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.17 KB 260
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 63 ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.26 KB 235
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 69.08 KB 1655
หนังสือส่งตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 236
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 21795
ผลการเรียนตามเกรด 55 Word Document ขนาดไฟล์ 90.68 KB 315
onet 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 823.08 KB 213
Nt ป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 227
ผลสัมฤทธิ์ประถม55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 320
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับมัธยม) 55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 327.57 KB 328
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 1554
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 381
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.11 KB 4517
โครงการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 289
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 492
โครงสร้างหลักสูตร55 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 338
สมุดลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 3728
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 27553
เนื้อเพลงโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 933
230
วิชาการ
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.8 KB 19
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 50
วิเคราะห์ข้อสอบไทยโอเเน็ต 61
รายชื่อนักเรียนมัธยม ภาค 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130 KB 92
บันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 52.55 KB 92
ผลโอเน็ต ม.3 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 456.42 KB 87
ผลโอเน็ต ป.6 ปี 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 525.47 KB 85
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 149
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 93
แบบฟอร์มสำรวจรายการส่งคืนหนังสือปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.63 KB 84
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 154
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปลายภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118 KB 118
หน้าปกแผนงานอาชีพ60 Word Document ขนาดไฟล์ 232.45 KB 180
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 117
แผนการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ60 141
รายงานโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.57 KB 155
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 168
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปีการศึกาษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.5 KB 138
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.97 KB 178
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.01 KB 171
แบบลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษามัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 101
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 135
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2559 ภาคเรียนที่ 2 แก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100 KB 169
ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 612.3 KB 216
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 866.28 KB 261
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 119
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปี2559ชั้นป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 120
ปพ.5 ระดับประถมศึกษา 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 871.7 KB 201
ปพ.5 ม.3/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.79 KB 135
ปพ.5 ม.3/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.06 KB 2281
ปพ.5 ม.2/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.85 KB 153
ปพ.5 ม.2/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 626.77 KB 139
ปพ.5 ม.1/2 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.13 KB 143
ปพ.5 ม.1/1 2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 627.23 KB 200
ขั้นตอนวิธีการกรอกคะแนนสอบกลางภาคผ่านเว็บไซด์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.55 KB 130
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 160
แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.17 KB 171
งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 16
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.07 KB 13
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.74 KB 19
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.04 KB 23
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.71 KB 11
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.72 KB 18
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 402.85 KB 14
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 397.22 KB 19
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.88 KB 28
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 402.82 KB 18
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 403.7 KB 16
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 405.69 KB 13
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 405.74 KB 14
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.46 KB 17
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 404.78 KB 16
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 408.1 KB 13
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406.24 KB 12
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 405.81 KB 24
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406.36 KB 19
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406.53 KB 14
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406.01 KB 17
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 405.57 KB 16
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 405.7 KB 21
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406.74 KB 20
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 405.54 KB 10
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 397.64 KB 8
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 397.6 KB 24
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 403.9 KB 12
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406.6 KB 20
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 407.83 KB 17
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406.29 KB 22
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 408.12 KB 18
มาตรฐานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 408.28 KB 26
แบบมาตรฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ป.1ห้อง1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.23 MB 83
ค่าเป้าหมาย ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.92 KB 130
งานกิจการนักเรียน
แบบขอรับทุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 127
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 66
เกียรติบัตรวาดภาพลายเส้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 104
เกียรติบัตร ขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 133
เกียรติบัตรระดับภาค การแสดงตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 156
เกียรติบัตรระดับภาค ร้องเพลงสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 108
เกียรติบัตร E book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 88
แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 739
แบบลงลายมือชื่อนักเรียนซ้อมการแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 115
บันทึกข้อความซื้ออุปกรณ์ศิลปหัตถกรรม 66 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 160
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.62 KB 115
แบบฟอร์มกำหนดการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 111
แบบสะท้อนความรู้สึกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.88 KB 111
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.64 KB 91
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 78
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 104
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.1 KB 95
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 89
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 114
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 92
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.67 KB 143
ตัวอย่างกำหนดการสอนชั้นป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 81
งานแนะแนว
แบบทดสอบวัด EQ เด็กอายุ 6-11 ปี (15 ข้อ) 100
แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อคัดกรอง 4 โรค ตาม สพฐ (สำหรับครูประจำชั้น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 528
แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 89
แบบจิตวิทยาวิเคราะห์บุคลิกภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 84
แบบทดสอบความเป็นเพื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 90
งานบริการให้คำปรึกษา (คู่มือครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.01 KB 95
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 412
แบบสังเกตสุขภาพจิตสำหรับโรงเรียน 4 โรค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.64 KB 72
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ตามกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.51 KB 111
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 104
คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผ่านเวปแอปพลิเคชัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 115
งานทะเบียนและวัดผล
ใบแจ้งผลการประเมินปลายปีการศึกษา 2562 ชั้นป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 523.5 KB 25
ใบแจ้งผลการประเมินปลายปีการศึกษา 2562 ชั้นป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 525 KB 19
ใบแจ้งผลการประเมินปลายปีการศึกษา 2562 ชั้นป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 525 KB 30
ใบแจ้งผลการประเมินปลายปีการศึกษา 2562 ชั้นป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 523.5 KB 21
ใบแจ้งผลการประเมินปลายปีการศึกษา 2562 ชั้นป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 523.5 KB 22
แบบกรอกคะแนนระดับชั้น ม.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.43 KB 51
ปพ.5 ป.1/2 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 795.62 KB 36
ปพ.5 ป.6/3 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 795.31 KB 40
ปพ.5 ป.6/2 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.83 KB 43
ปพ.5 ป.6/1 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.82 KB 30
ปพ.5 ป.5/3 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.42 KB 41
ปพ.5 ป.5/2 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.39 KB 35
ปพ.5 ป.5/1 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.55 KB 37
ปพ.5 ป.4/3 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.69 KB 48
ปพ.5 ป.4/2 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.47 KB 38
ปพ.5 ป.4/1 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 795.03 KB 33
ปพ.5 ป.3/3 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.13 KB 31
ปพ.5 ป.3/2 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.46 KB 24
ปพ.5 ป.3/1 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.5 KB 31
ปพ.5 ป.2/3 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 793.24 KB 23
ปพ.5 ป.2/2 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 793.49 KB 21
ปพ.5 ป.2/1 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 795.04 KB 26
ปพ.5 ป.1/3 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 794.33 KB 37
ปพ.5 ป.1/1 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 795.96 KB 44
รายชื่อทำปพ.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 25
รายชื่อทำปพ.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155.5 KB 21
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.56 KB 36
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.64 KB 40
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.52 KB 38
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.45 KB 41
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.15 KB 40
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.22 KB 45
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.68 KB 48
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.71 KB 39
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.92 KB 55
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127.5 KB 38
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126.92 KB 38
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127.76 KB 31
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.27 KB 32
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126.28 KB 43
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127.72 KB 45
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.72 KB 33
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.81 KB 33
แบบกรอกคะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.86 KB 36
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131 KB 33
ฟอร์มเปล่า ปพ5 ระดับมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 618.02 KB 82
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.6) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 37
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.5) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 21
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.4) Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 21
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.3) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 22
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.2) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 15
ใบแจ้งผลการประเมินนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1ปี2562 (ป.1) Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 30
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159 KB 53
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 42
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156.5 KB 50
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 51
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.5 KB 36
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 45
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 59
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.5 KB 61
แบบบันทึกคะแนนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 59
แบบแจ้งผลการเรียน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 72
แบบแจ้งผลการเรียน ป.5-6 Word Document ขนาดไฟล์ 514 KB 89
แบบแจ้งผลการเรียน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 515.5 KB 77
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 71
ปพ.5 ม.3/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 636.59 KB 96
ปพ.5 ม.3/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 637.38 KB 88
ปพ.5 ม.2/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 638.37 KB 86
ปพ.5 ม.2/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.39 KB 82
ปพ.5 ม.2/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.35 KB 127
ปพ.5 ม.1/3 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 640.22 KB 89
ปพ.5 ม.1/2 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.71 KB 91
ปพ.5 ม.1/1 ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 639.42 KB 115
แบบบันทึกคะแนน ม3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.5 KB 87
แบบบันทึกคะแนน ม3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220 KB 80
แบบบันทึกคะแนน ม2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 92
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 79
แบบบันทึกคะแนน ม2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229 KB 74
แบบบันทึกคะแนน ม2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245.5 KB 83
แบบบันทึกคะแนน ม1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234.5 KB 80
แบบบันทึกคะแนน ม1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 93
แบบบันทึกคะแนน ม 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 98
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.4-6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.5 KB 126
รายชื่อทำ ปพ.5 ป.1-3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 128
แบบกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นป.3ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.53 KB 86
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2560 กลางภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 81
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.4-6ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 130
ใบแจ้งผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป.1-3ภาคเรียนที่1ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 113
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132 KB 179
รายชื่อทำปพ.5ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.81 KB 144
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560 ห้อง ป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.11 KB 99
แบบกรอกคะแนนวัดผลระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 120
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67ปี 60
เกียรติบัตร การทำอาหารมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 73
เกียรติบัตร การทำอาหารประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 68
เกียรติบัตร การทำน้ำพริกมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 76
เกียรติบัตร การนำเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 69
เกียรติบัตร เกมประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 70
เกียรติบัตร การออกแบบสิ่งของ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 74
เกียรติบัตร Text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 69
เกียรติบัตร E-book มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 69
เกียรติบัตร E-book ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 76
เกียรติบัตร 2D animation Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 87
เกียรติบัตร อัจฉริยภาพคณิตมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 69
เกียรติบัตร เอแมท ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 72
เกียรติบัตร โครงงานคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 69
เกียรติบัตร การจัดค่ายพักแรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 71
เกียรติบัตร หนังสือเล่มเล็ก มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 65
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 147
เกียรติบัตรระดับภาค โครงงานวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 69
เกียรติบัตรระดับภาค การขับร้องเพลงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 112
เกียรติบัตรระดับภาค เด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 99
เกียรติบัตรระดับภาค เล่านิทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 85
เกียรติบัตรระดับภาค ครอสเวิร์ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 79
เกียรติบัตรระดับภาค ตลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 90
เกียรติบัตรระดับภาค text Editor Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 70
เกียรติบัตรระดับภาค e book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 62
คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.72 KB 89
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.32 KB 128
บันทึกข้อความขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 91
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เล่มสรุปกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โรงเรียนบ้านบ่อวิน Word Document ขนาดไฟล์ 491.5 KB 151
งานนโยบายและแผน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 12
โครงการส่งเสริมระบบธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.87 KB 11
โครงการส่งเสริมระบบดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.89 KB 16
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 14
โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 12
โครงการพัฒนางานแผนและนโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 18.93 KB 12
โครงการจัดหาและบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.14 KB 14
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.37 KB 14
โครงการควบคุมกำกับดูแลการใช้สาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 20.45 KB 12
โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 20.05 KB 12
โครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 10
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ Word Document ขนาดไฟล์ 26.08 KB 10
โครงการ ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 12
โครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 11
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ไทยใส่ใจวัฒนธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 23.77 KB 14
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 21.96 KB 13
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 25.76 KB 26
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 23.87 KB 12
โครงการงานปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.76 KB 15
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 21.99 KB 13
โครงการโรงเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 28.31 KB 12
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.34 KB 15
โครงการส่งเสริมระบบโสตทัศนูปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 12
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.71 KB 15
โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.46 KB 16
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.94 KB 12
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.26 KB 13
โครงการส่งเสริมการวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 20.42 KB 13
โครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 23.19 KB 10
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.13 KB 15
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.59 KB 9
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 22.7 KB 14
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 24.86 KB 12
โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ลายมือสวย 13
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 23.79 KB 11
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 12
โครงการดุริยางค์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.35 KB 12
โครงการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 21.04 KB 9
โครงการการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 8
โครงการโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวณ ด้วย codding Word Document ขนาดไฟล์ 22.66 KB 10
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 40.83 KB 14
โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 25.44 KB 14
โครงการ ติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.37 KB 12
วิสัยทัศน์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.23 KB 67
งานบริหารงานบุคคล
ครูดีไม่มีอบายมุข RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 54
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 84
การแข่งขันวิชาการ ศิลปหัตถกรรม68 ปี 61
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 71
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวม ร้องเพลงประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 44
เกียรติบัตรระดับชาติ เรียนรวมหนังสือเล่มเล็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 51
เกียรติบัตรระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์วิทย์ มัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 47
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 48
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขพละประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 52
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 60
เกียรติบัตรกลุ่ม วรรณกรรมพิจารณ์ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 57
เกียรติบัตรกลุ่ม พินิจวรรณคดี 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 62
เกียรติบัตรกลุ่ม ท่องอาขยาน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 87
เกียรติบัตรกลุ่ม คำคม 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 58
เกียรติบัตรกลุ่ม คัดลายมือ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 60
เกียรติบัตรกลุ่ม เขียนเรื่องจากภาพ 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 58
เกียรติบัตรกลุ่ม เรียงความ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 56
เกียรติบัตรกลุ่ม ตอบปัญหาสุขภาพประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 58
เกียรติบัตรกลุ่ม เอแม็ทประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 56
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 53
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 53
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 57
เกียรติบัตรกลุ่ม เวทคณิต 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 62
เกียรติบัตรกลุ่ม ซูโดกุ ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 59
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 61
เกียรติบัตรกลุ่ม คิดเลขเร็ว 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 62
เกียรติบัตรกลุ่ม ครอสเวิร์ด 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 63
เกียรติบัตรกลุ่ม Multiskill 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 53
เกียรติบีตรกลุ่ม การนำเสนอ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 53
เกียรติบัตรกลุ่ม เกมสร้างสรรค์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 61
เกียรติบัตรกลุ่ม การ์ตูน 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 63
เกียรติบัตรกลุ่ม อัจฉริยภาพวิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 55
เกียรติบัตรกลุ่ม สิ่งประดิษฐ์วิทย์ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 55
เกียรติบัตรฉีกตัดปะปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 57
เกียรติบัตรปั้นดินน้ำมันปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 50
ใบขออนุญาตผู้ปกครองไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 63
สรปคะแนนระดับกลุ่มศรีราชา 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 73
ผลการแข่งขันระดับกลุ่มศรีราชา 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 71
รายการแข่งขันระดับเขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.89 KB 80
เกียรติบัตรสุขศึกษาพลศึกษา ระดับกลุ่มศรีราชา 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.67 MB 56
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 69 ปี กศ.62
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.53 KB 23
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 เรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 8
การขับร้องเพลงไทย ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 11
ร้องเพลง เรียรวม ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 12
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 14