ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 พ.ค. 64 การรายตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
22 พ.ค. 64 การสอบจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วิชาการ
16 พ.ค. 64 รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วิชาการ
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 การรีบสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายวิชาการ
22 เม.ย. 64 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน English Class
16 เม.ย. 64 ถึง 20 เม.ย. 64 การับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วิชาการ
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
13 มิ.ย. 63 การรายตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นล่าง อาคาร 6 คณะกรรมการรายงานตัว
10 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
06 มิ.ย. 63 การสอบเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อาคาร 6 ชั้น 3 งสนวิชาการ
03 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการมัธยมศึก่ษา
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อาคาร 6 ฝ่ายวิชาการ
25 เม.ย. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ครั้งที่ 1
การรับนักเรียน
30 มี.ค. 63 ประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (์NT) ปี 2562
สพฐ.
29 มี.ค. 63 การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
อาคาร 6/ชุดนักเรียน ฝ่ายปกครองนักเรียน
27 มี.ค. 63 การสอบคัดเลือกเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1
อาคาร 6 ชั้น 3/ชุดนักเรียน งานวิชาการมัธยมศึกษา
26 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบโอเน็ต ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562
สทศ.
25 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562
สทศ.
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1
ชั้นล่างอาคาร 6 /ชุดนักเรียน งานวิชาการ
21 มี.ค. 63 การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1
ครูระดับฃั้น ป.1
14 มี.ค. 63 การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนอนุบาล
ครูอนุบาล
10 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 ชั้น ป.6 สอบปลายปี 2562 และชั้น ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่2/2562
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 มี.ค. 63 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT) ปี กศ. 62
ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.3
ชุดลูกเสื่อ-เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 นักเรียน ม.1-ม.3 เข้าค่ายลูกเสื่อที่ อ.สัตหีบ
ชุดลูกเสือ และเนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนอนุบาล
ครูอนุบาล
17 ก.พ. 63 ถึง 19 ก.พ. 63 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีกศ. 2562
ชุดกีฬา กลุ่มสาระฯ สุขศึกาาและพลศึกษา
14 ก.พ. 63 การประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 (RT) ปี 62
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 63 การสอบโอเน็ตชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 การสอบโอเน็ตชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562
11 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13 ธ.ค. 62 การสอบ Pre O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3
01 พ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 ต.ค. 62 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 ต.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3
09 ต.ค. 62 งานการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
07 ต.ค. 62 นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ป.3 ไปทัศนศึกษา
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
30 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
29 มี.ค. 62 สอบจัดชั้นเรียน ม.1
28 มี.ค. 62 รับผลการเรียน ปีการศึกษา 2561
23 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562
20 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
17 พ.ย. 61 การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อ.บางละมุง
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
16 พ.ย. 61 ถึง 17 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่โรงเรียนบ้านชากยายจีน
โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3
16 พ.ย. 61 การแข่งขันภาษาไทย(คำคม)
การแข่งขันภาษาไทย(คำคม) ที่ห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต 3
16 พ.ย. 61 ถึง 17 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง
โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3
15 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ
การแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งคา
โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3
14 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่โรงเรียนวัดโป่ง อ.บางละมุง
13 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3
13 พ.ย. 61 การแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 การศึกษาปฃบมวัย
ที่โรงเรียนบ้านหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง
โรงเรียนบ้านหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3
12 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ที่โรงเรียนวัดมโนรม 
โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3
11 พ.ย. 61 การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อน
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 หุ่นยนต์และเครื่องร่อน ที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อ.บางละมุง
10 พ.ย. 61 การแข่งขันคอมพิวเตอร์
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 คอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
09 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อ.บางละมุง
08 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลุ่มการศึกษาพิเศษ
(เรียนรวม) ที่โรงเรียนวัดนาพร้าว อ.ศรีราชา
โรงเรียนวัดนาพร้าว อ.ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3
05 พ.ย. 61 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3
30 ต.ค. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี กลุ่มศรีราชา 3
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี กลุ่มศรีราชา 3 ณ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
08 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 กีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
23 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 ระดับมัธยมฯ สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
20 พ.ค. 61 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
14 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 พ.ค. 61 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ปี 61
01 เม.ย. 61 การรายงานตัว มอบตัว และจับฉลากนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
30 มี.ค. 61 การสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1
29 มี.ค. 61 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
28 มี.ค. 61 วันอนุมัติผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 และรับเอกสารแจ้งผลการเรียน
25 มี.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
24 มี.ค. 61 การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561
17 มี.ค. 61 การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4-ป,6
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT ปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561
01 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.2 ป.4-5 และ ม.1-ม.2 สอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
28 ก.พ. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
20 ก.พ. 61 นักเรียนชั้น ป.1 สอบการอ่าน
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียน ป.6 และ ม.3 สอบ O-net ปีการศึกษา 2560
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
16 ม.ค. 61 วันครู
04 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 นครนายก
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-,.3 ณ ค่ายวชิราวุธ
18 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 กีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3
กีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ณ โรงเรียนบ้านวังค้อ
26 ธันวาคม 60 พิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ณ โรงเรียนบ้านวังค้อ
18 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 กีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3
กีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ณ โรงเรียนบ้านวังค้อ
26 ธันวาคม 60 พิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ณ โรงเรียนบ้านวังค้อ
15 ธ.ค. 60 นักเรียน ป.6 และ ม.3 สอบ Pre-Onet
30 ต.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20 ก.ย. 60 ถึง 21 ก.ย. 60 การจัดกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนบ้านบ่อวิน
28 พ.ค. 60 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปัการศึกษา 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
15 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 รับย้ายนักเรียน ครั้งที่ 2
11 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการ
02 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1
01 พ.ค. 60 ถึง 02 พ.ค. 60 รับย้ายนักเรียน ครั้งที่ 1
02 เม.ย. 60 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
30 มี.ค. 60 ส่งเอกสารวิชาการ ป.พ.5 และ ปพ.6
27 มี.ค. 60 วันอนุมัติผลการเรียนปีการศึกษา 2559
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
26 มี.ค. 60 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
25 มี.ค. 60 ถึง 26 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3
19 มี.ค. 60 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 กลุ่มศรีราชา 3
13 มี.ค. 60 ถึง 14 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.1-ป.5 และ ม.1-ม.2 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
10 มี.ค. 60 วันวิชาการ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3
08 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
06 มี.ค. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1
เด็กเกิดปี พ.ศ. 2553
06 มี.ค. 60 ถึง 07 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
ป.2        สอบวิชาภาษาไทย
ป.4-ป.5   สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ม.1-ม.2  สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
           และภาษาอังกฤษ

27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1
24 ก.พ. 60 สอบการอ่านออกเขียนได้ ป.3-ป.4
23 ก.พ. 60 สอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.2
28 ม.ค. 60 เรียนชดเชย
21 ม.ค. 60 เรียนชดเชย
14 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
26 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 หยุดเรียนปีใหม่
22 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบ Pre-Onet ป.6 และ ม.3
16 ธ.ค. 59 ถึง 18 ธ.ค. 59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ารแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 ณ จ.จันทบุรี
30 พ.ย. 59 ถึง 02 ธ.ค. 59 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ่ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ่ ปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า
27 พ.ย. 59 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
27 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
22 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 คณะครูศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี
16 ก.ย. 59 นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ทัศนศึกษาเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
ชุดนักเรียน
15 ก.ย. 59 นักเรียนอนุบาล-ป.3 ทัศนศึกษาฟาร์มแกะ พัทยา
02 ก.ย. 59 ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนประจำตำบล
16 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
22 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
16 พ.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15 พ.ค. 59 ผู้ปกครองรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (เรียนฟรี 15 ปี)
ผู้ปกครองรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (เรียนฟรี 15 ปี) เวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกชั้น
กลุ่มงานงบประมาณ
09 พ.ค. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1
การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน งานวิชาการมัธยมศึกษา
31 มี.ค. 59 วันปัจฉิมนิเทศ/วันอนุมัติผลการเรียน
28 มี.ค. 59 ถึง 29 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบโอเน็ต
26 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1
20 มี.ค. 59 มอบตัวนักเรียนชั้น ป.1
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1
15 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ป.1 ประเมินการอ่านออกเขียนได้
14 มี.ค. 59 ครูประจำวิชาส่งคะแนน/ประเมินครูผู้ช่วย
13 มี.ค. 59 มอบตัวนักเรียนอนุบาลปีที่ 1
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 นักเรียน ม.1-ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
09 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
07 มี.ค. 59 การสอบข้อสอบกลาง
06 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ป.1
04 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นอนุบาล-ม.3 ทัศนศึกษา
01 มี.ค. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
27 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

26 ต.ค. 58 คณะครูอบรมโครงการ DLIT

03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

27 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 สอนเสริมเติ่มความรู้เพื่อสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3

โรงเรียนบ้านบ่อวิน/ชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
19 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ O-NET
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 นักเรียน ป.6 และ ม.3 สอบ O-NET
16 ม.ค. 57 งานวันครู
งานวันครู ที่โรงละครอลังการ พัทยา
14 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 นักเรียนมัธยมศึกษาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
11 ม.ค. 57 งานวันเด็กแห่งชาติ
09 ม.ค. 57 ถึง 13 ม.ค. 57 โรงเรียนรับการประเมินจาก สมศ.
01 พ.ย. 56 วันเปิด-ปิดกีฬาสีภายใน

28 ต.ค. 56 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2556

19 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง 1/2556
14 พ.ค. 56 เปิดเรียน1/2556
28 มี.ค. 56 วันปัจฉิมนิเทศ
04 มี.ค. 56 ถึง 06 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
27 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 เข้าค่ายลูกเสือป.4-5/ม.1-2
ณ โรงเรียนบ้านบ่อวิน
26 ก.พ. 56 ศูนย์เลือกตั้งก.ค.ศ. กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2
20 ก.พ. 56 รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
18 ก.พ. 56 ถึง 20 ก.พ. 56 เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 และ ม.3
ณ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
25 ม.ค. 56 ถึง 28 ม.ค. 56 ศึกษาดูงานจ.เชียงราย
12 ม.ค. 56 งานวันเด็กและทอดผ้าป่า
09 ม.ค. 56 สอบ Pre-onet ป.6,ม.3
26 ธ.ค. 55 ถึง 01 ม.ค. 56 หยุดปีใหม่
21 พ.ย. 55 ถึง 22 ต.ค. 55 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.ชลบุรี เขต 3
07 พ.ย. 55 กลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าแข่งขันระดับเขต
กลุ่มศรีราชา 2
07 พ.ย. 55 โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าแขันระดับเขตพื้นที่
กลุ่มงานวิชาการ
31 ต.ค. 55 ถึง 02 พ.ย. 55 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
29 ต.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2555
29 ต.ค. 55 Big Cleaning Day
11 ต.ค. 55 ประชุมงานประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มงานวิชาการ
10 ต.ค. 55 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
09 ต.ค. 55 ประชุมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
08 ต.ค. 55 ประชุมงานวิชาการ
กลุ่มงานวิชาการ
22 ส.ค. 55 ถึง 26 ส.ค. 55 ครูเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
20 ก.ค. 55 อบรมดับเพลิง
เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
18 ก.ค. 55 ถึง 19 ก.ค. 55 อบรมยาเสพติด
เทสบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
05 ก.ค. 55 วันสถาปนาลูกเสือ
27 มิ.ย. 55 ถึง 29 มิ.ย. 55 Eng'Camp นร.บ่อวิน/เกาะสีชัง
โรงเรียนบ้านบ่อวิน
22 มิ.ย. 55 ป.6 อบรม2B1
โรงยิมโรงเรียนบ้านบ่อวิน
21 มิ.ย. 55 วันไหว้ครู
20 มิ.ย. 55 บริษัทWMSมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนเขาหิน
13 มิ.ย. 55 บริษัทอลูคอนมอบทุนการศึกษา
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อวิน
01 มิ.ย. 55 กิจกรรมนำนักเรียนเข้าวัดเนื่องในวันฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
31 พ.ค. 55 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
25 พ.ค. 55 รับการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดเรียน
23 พ.ค. 55 โอวัลตินมาแจกเครื่องดื่ม
14 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่1/2555
12 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2555
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 การจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบ O-NET 8 กลุ่มสาระวิชา
ห้องเรียน/ชุดนักเรียน กลุ้มงานวิชาการ
27 ก.พ. 55 การจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ห้องเรียน/ชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
23 ก.พ. 55 ถึง 24 ก.พ. 55 นักเรียน ม.1 และ ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
นักเรียน ม.1 และ ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จงสมุทรปราการ
ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
22 ก.พ. 55 ถึง 24 ก.พ. 55 นักเรียน ม.3 จำนวน 73 คน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 ณ สวนเสือศรีราชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  73  คน ไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 ณ สวนเสือศรีราชา
สวนเสือศรีราชา/ชุดลูกเสือและเนตรนารี ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
15 ก.พ. 55 ถึง 17 ก.พ. 55 นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 ณ สวนเสือศรีราชา
นักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนบ้านบ่อวิน จำนวน 82 คน ไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 ณ สวนเสือศรีราชา  อ.ศรีราชา จงชลบุรี
สวนเสือศรีราชา ผ่ายกิจกรรมนักเรียน
26 ม.ค. 55 ถึง 29 ม.ค. 55 ศึกษาดูงานภาคเหนือกับเทศบาลฯ
20 ม.ค. 55 ถึง 21 ม.ค. 55 ประชุมครูสอนภาษาอังกฤษที่เขต3
17 ม.ค. 55 ประชุมครูนิเทศกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ที่เขต3
16 ม.ค. 55 วันครู ภาคเช้าที่ม.ราชมงคล ภาคบ่ายที่ร.ร.วัดมโนรม
14 ม.ค. 55 วันเด็กแห่งชาติ
10 ม.ค. 55 ถึง 12 ม.ค. 55 นักเรียนร่วมแข่งขันศิลปฯครั้งที่ 61 ที่กาญจนบุรี
28 ธ.ค. 54 ถึง 29 ธ.ค. 54 English Day camp กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2
23 ธ.ค. 54 กิจกรรมวัน Christmas
19 ธ.ค. 54 ถึง 21 ธ.ค. 54 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต
สวนธรรมนารีรัตน์ฯ ต.บ่อวิน
13 ธ.ค. 54 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่มาศึกษาดูงานและต้อนรับครูจินดา วงค์อนันต์
08 ธ.ค. 54 ถึง 09 ธ.ค. 54 English Camp
โรงเรียนบ้านบ่อวิน
02 ธ.ค. 54 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
23 พ.ย. 54 พิธีถวายราชสดุดีเนื่อในวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

22 พ.ย. 54 ร่วมทำบุญบริษัทอลูคอน

18 พ.ย. 54 พิธีเปิด-ปิดกีฬาสีภายใน
16 พ.ย. 54 ถึง 18 พ.ย. 54 กิจกรรมกีฬาสีภายใน พิธีเปิด-ปิด วันที่ 16 พ.ย. 2554 โดยท่านสนธยา คุณปลื้ม

14 พ.ย. 54 ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มและแผนของโรงเรียน กลุ่มศรีราชา 2
9.00 โรงเรียนบ้านบ่อวิน
14 พ.ย. 54 ถึง 16 พ.ย. 54 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบการเงินและพัสดุ จากเขตพื้นที่ฯ มาตรวจสอบ

10 พ.ย. 54 กิจกรรมวันลอยกระทง

09 พ.ย. 54 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61/2554 ระดับเขตพื้นที่

06 พ.ย. 54 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2554

05 พ.ย. 54 ครูนิตยาพานักเรียนชุมนุมกลองยาวไปร่วมงานแต่งงาน

02 พ.ย. 54 ประชุมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 เฉพาะโรงเรียนมัธยม

01 พ.ย. 54 เปิดภาคเรียนที่ 2/2554

31 ต.ค. 54 ผู้อำนวยการร่วมประชุทชมที่บริษัทอิสเทรินฯ สรุปโครงการของบประมาณ

28 ต.ค. 54 ร่วมอวยพรวันเกิดนายกเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

27 ต.ค. 54 ศึกษาดูงานแฟ้มมาตรฐานโรงเรียนบ้านโค้งดารา

26 ต.ค. 54 ประชุมก่อนเปิดเทอม
07 ต.ค. 54 ผู้อำนวยการประชุมที่เทศบาลฯ
06 ต.ค. 54 ผู้อำนวยการ/ฝ่ายแผน/การเงิน/พัสดุ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์ 9.00
06 ต.ค. 54 ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียน 13.00
05 ต.ค. 54 ถึง 04 ต.ค. 54 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน"
โรงเรียนบ้านบ่อวิน กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2
การสอนเสริมความรู้เพื่อการสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 และ ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อวิน/ชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
อบรมการป้องกันอัคคีภัยกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
นักเรียชั้น ป.6 และ ม.1 อบรมการป้องกันอัคคีภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ชุดพละ


ประชุมสามัญประจำปีครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3

การประชุมสามัญประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เสื้อโขมพัฒน์ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3
English Camp ระดับอนุบาล
English Camp ระดับอนุบาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


การประชุมสามัญประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีราชา3
เสื้อโขมพัฒน์ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา3